Friday, 27 February 2009

sehati berdansa

kak pi.
juh betandak.
kita main menari-nari agik.
kak pi suka pake lagu tok nak?
hehe...


angelus-hitomi shimata.
juh betandak!

hohohohohoho!!!

blog sama
menda baru!
entri nak lamak-lamak ya dah di-buang
hehe...
jd
kmk polah entri baru...
hehe...
ya jk lh...
htangan mek gatal...sakit digaruk...haha!!h